צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (46)

שני, 21 ספטמבר 2020 13:41

פרוטוקול ישיבת ועד 03/2019 מיום 14.3.19

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 03/2019 מיום 14.3.19

שני, 21 ספטמבר 2020 13:41

פרוטוקול ישיבת ועד 112018

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד פתוחה 11/2018

שני, 21 ספטמבר 2020 13:41

פרוטוקול ישיבת ועד 09/2018 מיום 2.9.18

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 09/2018 מיום 2.9.18


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים