צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

תכנון ובניה

 

מצ"ב מצZurYitzhak Hadmaya Page 01גת של צור יצחק נכון לחודש 08/2012.

 

ניתן לעיין בקובץ הנ"ל או בכתבות לעיל המכילות את תמונות המצגת.

 

מידע נוסף בנושא תכנון ובניה ניתן לקבל באתר הועדה בכתובת: http://drs.bartech-net.co.il/

במלאת עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, הונחה בקו התפר שבשרון אבן פינה לישוב הקהילתי המתוכנן לשאת את שמו, צור יצחק. הקמת הישוב נעשתה ביוזמת משרד השיכון והמועצה האזורית דרום השרון, במטרה שהיצע הדירות בפרוייקט ייתן מענה לזוגות צעירים. הישוב תוכנן להבנות על שטח של 610 דונם לכ- 2500  יחידות דיור. מדובר בבניה של יחידות דיור בבניה רוויה בגדלים שונים שבין שלושה לחמישה חדרים, דירות גן ופנטהאוזים בשטחים של בין 90 ל-150 מ''ר. וכן יחידות צמודות קרקע . 30  אחוז משטח הישוב הינם שטחים ירוקים, וכן שטחים למוסדות חינוך ומבני ציבור. התכנית הראשונה שאישרה את הקמת היישוב תוכננה על ידי משרד השיכון ואושרה בשנת 2000, מאז ועד היום המועצה האזורית דרום השרון משקיעה מאמצים רבים בתכניות שמטרתן להתאים את התכנון שאושר בעבר על פי אמות מידה שהתאימו לסוף המאה ה- 20  לתכנון מעודכן המתאים לאיכות החיים ולאיכות הבניה של המאה ה-21. במסגרת עבודת התכנון והתיאום של הועדה המקומית נערכו תכניות אשר הגדירו שטחים למבני ציבור, תכניות בינוי ופיתוח לשטחי הציבור הבנויים והפתוחים וכן תיאום אינטנסיבי עם החברה המבצעת מטעם משרד הבינוי והשיכון, חברת ערים, בנוגע לאיכות הפיתוח. בכלל זה הצבת פיסול רחוב פיתוח גינות משחק וגינון. במהלך השנים מאז הקמת היישוב הוצאו עשרות היתרי בניה ואישורי אכלוס לבתי מגורים אשר גם הם כפופים לסטנדרט בניה גבוה ותיאום תכנון עם משרד הבינוי והשיכון והועדה המקומית על מנת לעמוד באיכויות תכנון ובניה ראויות. במקביל המועצה פועלת להקמת מבני הציבור ביישוב.  עד היום הוקמו: מתנ"ס, בית כנסת, גני  ילדים, תאי חלוקת דואר, בית ספר יסודי 18 כיתות, מבנה מסחרי, מגרשי ספורט, מקווה טהרה, מבנה משרדי ועד היישוב, וגינות משחק ונוי. ובתכנון מבנים ושטחים ציבוריים: מתנ"ס/ מועדון נוער - אושרה תכנית בינוי ובקשה להיתר בניה להגדלת המתנ"ס המתנ"ס הקיים. מגרש 3001 סיום בניית בית כנסת/מבנה משרדי ועד וגן ילדים, אישור תכנית בינוי ובקשה להיתר מבנה תנועת נוער. בית כנסת מרכזי בשלבי תכנון מתקדמים מעון…
תוכננה ע"י משרד הבינוי והשיכון וחב' ערים על פי החלטת ממשלה מתן תוקף  23.10.2000 נתונים כלליים:  610 דונם 2300 יחידות דיור 113 דונם למבני ציבור ( כ- 50000 מ"ר) 67.5 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים (גינות, פארקים, כיכרות, מעברים)

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית שירותים לתושב תכנון ובניה