להלן הנחיות קורונה חדשות :

הנחיות קורונה
אגף דוברות עיריית בית שמש